* دلنوشته های وستام *

من نیمه شبی با خواندن کتابی به آینده رفتم

* دلنوشته های وستام *

من نیمه شبی با خواندن کتابی به آینده رفتم

* دلنوشته های وستام *

اینجا سرزمین بازی با واژه هاست.
اینجا مهربانی را مهر ناهنجاری میزنند.
اینجا صفات انسانی را ریشه اش کمتر کسی میداند.

پیام های کوتاه
نویسندگان

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

یاد دارم در سکوتی سنگین چه بی بها  شبی در تالاری شکستم..
یاد دارم در غروبی  بی صدا  زیر سایه خودم چگونه محو شدم...
یاد دارم در میان هزاران گرگ نا اهل زمین وصف آرزوهایم مایه خاری آنها شد...
یاد دارم چگونه درواژه انشایی که آن را بارها از حفظ خوانده بودم چگونه مکث کردم...
یاد دارم .......
وستام گودرزی
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۱۰
وستام گودرزی
در زمانی که صداقت
 گل نایابیست
 من با صمیمانه ترین جمله قرن
 " دوستت دارم" 
سخت
 بیگانه ام 
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۰۶
وستام گودرزی

سکوت گورستان را میشنوی؟؟

دنیا ارزش دل شکستن را ندارد!!

میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهم بود !!

خاک آنتن نمی دهد که نمی دهد

..........

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۸
وستام گودرزی

از من نرنــــــــــج…
نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس…
فقط خســــته ام…
خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا!
برای هـــــــــمین قفــــــــــــلی محــــــــــــــکم بر دل زده ام

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۲
وستام گودرزی