* دلنوشته های وستام *

من نیمه شبی با خواندن کتابی به آینده رفتم

* دلنوشته های وستام *

من نیمه شبی با خواندن کتابی به آینده رفتم

* دلنوشته های وستام *

اینجا سرزمین بازی با واژه هاست.
اینجا مهربانی را مهر ناهنجاری میزنند.
اینجا صفات انسانی را ریشه اش کمتر کسی میداند.

پیام های کوتاه
نویسندگان

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۰۰:۳۶
وستام گودرزی

۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۹:۰۰
وستام گودرزی
زندگی را
سخت نگیر
رونق عمر چند صباحی گذراست .
قصه ی بودن ما
برگی از دفتر افسانه ای راز بقاست
دل اگر می شکند
دل اگر میمیرد
و اگر باغ به خود رنگ خزان میگیرد
همه هشدار به توست
جان من
سخت نگیر
زندگی کوچ همین چلچله هاست
به همین زیبایی
به همین کوتاهی ...
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ تیر ۹۵ ، ۱۹:۴۷
وستام گودرزی