* دلنوشته های وستام *

من نیمه شبی با خواندن کتابی به آینده رفتم

* دلنوشته های وستام *

من نیمه شبی با خواندن کتابی به آینده رفتم

* دلنوشته های وستام *

اینجا سرزمین بازی با واژه هاست.
اینجا مهربانی را مهر ناهنجاری میزنند.
اینجا صفات انسانی را ریشه اش کمتر کسی میداند.

پیام های کوتاه
نویسندگان

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۵ ، ۰۰:۳۱
وستام گودرزی

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۵ ، ۰۰:۳۰
وستام گودرزی

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۵ ، ۰۰:۳۰
وستام گودرزی

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۵ ، ۰۰:۲۹
وستام گودرزی